• screen16
 • Screen20
 • Screen21
 • Screen22
 • Screen23
 • Screen24
 • Screen25
 • Screen26
 • Screen27
 • Screen31
 • Screen32
 • Screen33
 • Windmolens voor de waterbeheersing (nieuwe update)

  In 2018 bracht de Noord-Hollandse Molenfederatie een brochure uit, getiteld "Molens, Traditionele techniek met moderne mogelijkheden" over de inzet van poldermolens bij wateroverlast en andere calamiteiten. Het geschetse beeld van extreme wateroverlast waarbij molens behulpzaam kunnen zijn, werd in oktober 2019 bevestigd: Achttien poldermolens in het gebied tussen Bergen en Enkhuizen hebben in de regenperiode van 9 tot 13 oktober enorme hoeveelheden water weggepompt. Diverse molens werden door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd om bij te springen om het waterpeil in de polders omlaag te krijgen. Naast de gemalen en noodpompen van het hoogheemraadschap droegen de Noord-Hollandse poldermolens gevraagd en ongevraagd hun steentje bij om de wateroverlast te beperken. In het blad Molenpost zal er eind 2019 een artikel over verschijnen.

 •  Logo oud prov. NH

  Molenbiotopen in provinciale en gemeentelijke omgevingsplannen
  In 2018 heeft de provincie Noord-Holland molenbiotopen in de nieuwe Leidraad Landschap en Cultuurhistorie opgenomen (zie bijlage). In de provinciale regeling voor molenbiotopen gaat het erom dat een zone van 400 meter rondom een molen open blijft. Dit geldt voor zowel bebouwing als beplanting. De eerste stappen zijn door de provincie Noord-Holland gezet met de bescherming van molenbiotopen in de provinciale Leidraad en omgevingsvisie. Bij de vervolgstappen gaat het erom dat gemeenten molenbiotopen in hun eigen omgevingsplannen gaan verankeren. Ook is het belangrijk dat het groenbeheer van gemeentelijke wegen, plantsoenen en sportvelden in de nabije omgeving van molens wordt aangepast. Hoge bomen zoals populieren zijn zeer nadelig voor de vrije windvang van molens. In geval van heraanplant gaat onze voorkeur uit naar laagblijvers zoals lijsterbessen en knotwilgen. Agrarisch natuurbeheer of weidevogelbeheer past goed bij molenbiotopen, omdat weidevogels liefst in een open landschap broeden. Graag zijn wij bereid om molenbiotopen met gemeenten te bespreken.