• screen1
  • screen2
  • screen4
  • screen5
  • screen6
  • screen7
  • screen8
  • screen9
  • screen10

De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft sinds 23-12-2011 de ANBI-status, en wel sinds 1-1-2012 de status van "culturele  ANBI", omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.  Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel,  omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

KvK-nummer: 34378097

RSIN-nummer: 821913669

Bankrekening: NL31 ABNA 0562 4266 63 t.n.v. St. NH Molenfederatie, Wormer

Vestigingsadres: Koetserstraat 3, 1531 NX  Wormer

Adres secretaris:  Reigerpark 48, 1444 AC  Purmerend

Doelstelling : 
Het doel van de stichting is de belangen te behartigen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld. De volledige doelstelling conform de statuten (23-12-2011) kunt u HIER downloaden.
 
Beleidsplan:
Het meest recente beleidsplan kunt u HIER downloaden.
 
Functies en namen van de bestuurders: P. Tange, voorzitter J.M. van der Veen, secretaris E.H. Busser, penningmeester
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten op basis van een gespecificeerde verantwoording. (Art. 3 lid 7 van de statuten). Er is geen personeel.
 
Verslag van de activiteiten:
Het jaarverslag over 2012 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2013 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2014 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2015 kunt u HIER downloaden.
 
Financiële verantwoording:
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2012 kunt u HIER downloaden.
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2013 kunt u HIER downloaden.
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2014 kunt u HIER downloaden.
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2015 kunt u HIER downloaden.