• screen16
 • Screen20
 • Screen21
 • Screen22
 • Screen23
 • Screen24
 • Screen25
 • Screen26
 • Screen27
 • Screen31
 • Screen32
 • Screen33

Restauratiesubsidies 2017 bekend 

De lijst van alle toegekende subsidies kunt u  HIER  downloaden. De molens hebben wij geel gemarkeerd.
Meer nieuws over deze toekenningen van rijksgeld via de pronvincie leest u  HIER  op de website van de provincie Noord-Holland.

Restauratiesubsidies rijksmonumenten NH 2017

Vanaf 7 aug. t/m 14 sept. 2017 kunt u bij de provincie Noord-Holland subsidieaanvragen indienen voor restauratie van molens. Let op de deadline!
Sommige onderdelen van de regeling zijn ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Bijvoorbeeld:

 • Het minimum uit te keren subsidiebedrag is verlaagd tot € 5.000 (was € 25.000).U kunt dus aanvragen voor kleinere restauratieprojecten indienen, of gaan voor een geringer subsidiepercentage.
 • Molens, agrarisch erfgoed, industrieel erfgoed en religieus erfgoed krijgen 6 punten extra. Dit geldt niet voor landgoederen, kastelen, scholen etc.
 • Verenigingen of stichtingen met een ANBI-status krijgen weer 4 punten extra. Dit vervalt echter voor overheden zoals rijksinstellingen en gemeenten.

Deze wijzigingen bieden naar onze verwachting meer mogelijkheden voor restauratie van molens.
Voor vragen hierover kunt u bij ons terecht. De volledige regeling kunt u HIER als pdf-file downloaden van de website van de provincie.
En HIER vindt u nadere bijzonderheden over de regling op de website van de provincie. Let bijvoorbeeld op de eis over toegankelijkheid voor publiek.

Willem Rol, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Restauratiesubsidies 2016 bekend 

De lijst van alle toegekende subsidies kunt u  HIER  downloaden. De molens hebben wij geel gemarkeerd.
Meer nieuws over deze toekenningen van rijksgeld via de pronvincie leest u  HIER  op de website van de provincie Noord-Holland.
 
Ons bestuurslid Willem Rol maakte een analyse van de toegekende subsidies. Die leest u  HIER. Daarbij kan ook nog opgemerkt worden dat het wat merkwaardig overkomt dat een instelling als het "Rijksvastgoedbedrijf" een subsidie van € 500.000 ontvangt, NS Vastgoed BV bijna € 452.000 en vier projectontwikkelaars tezamen € 329.000 ontvingen, terwijl zo'n 26 aanvragen door een tekort aan budget niet gehonoreerd konden worden. Eigenlijk zouden aan zulke instanties leningen van het restauratiefonds in plaats van subsidies moeten worden versterkt, zo viel tijdens de uitreiking al te beluisteren.
In ieder geval zijn wij zeer blij met een recente wijziging in de regeling, waarbij de ANBI-status van monumenteigenaren meetelt bij de beoordeling van de aanvragen. Hierdoor zijn ongetwijfeld dit jaar 7 molens "in de prijzen gevallen", terwijl dat er vorig naar niet één was. Maar voor een deel is dit ook te danken aan het feit dat de aanvragens geringere percentages hebben gevraagd. Aangevraagde percentages van meer dan 40% voor molens zijn vrijwel kansloos gebleken. 
 

Restauratiesubsidies 2015 bekend 

Van de 38 gehonoreerde aanvragen gaat het in 15 gevallen om subsidie voor een restauratie van een kerk. Ook is er subsidie voor de restauratie van NDSM-werf scheepsbouwloods (750.000 euro) en voormalig Maison de Bonneterie in Amsterdam (80.000). Staatsbosbeheer heeft 3 subsidies gekregen voor diverse restauratiewerkzaamheden op landgoed Elswout. 

Er is dit jaar geen enkele molen bij, hoewel er wel geld is aangevraagd voor diverse molens!!

De provincie schrijft zelf: "Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming gecombineerd worden."

Meer nieuws over deze toekenningen van rijks geld via de pronvincie leest u  HIER  op de website van de provincie Noord-Holland.
De lijst van alle toegekende subsidies kunt u  HIER  downloaden.

Restauratiesubsidies rijksmonumenten NH 2015

De regeling is open vanaf 13 augustus 2015. Uw aanvraag moet uiterlijk op 17 september 2015 door de provincie zijn ontvangen.
Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is de volgende voorwaarde:
- het rijksmonument dient publiekstoegankelijk * te zijn of te worden;
- publiekstoegankelijkheid van het monument gewaarborgd is voor de komende tien jaar.

*Met publiekstoegankelijk wordt voor molens bedoeld, dat het rijksmonument voor tenminste 4 keer per jaar  en tenminste 32 uur per jaar  voor het publiek toegankelijk is.

Lees  HIER  alles over de regeling op de website van de provincie.

Nieuwe regeling onderhoud voor 2015-2017 bekend

5 maart. 2015

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 17 febr. 2015 besloten welk budget er voor deze subsidie beschikbaar is (€ 705.000,-) en de regeling bekend gemaakt. Deze is gelijk aan de vorige: € 5300,- per molen voor een periode van 3 jaar. U kunt de regeling  HIER  downloaden. De regeling geldt alleen voor werkende windmolens die rijksmonument zijn. Het aanvraagformulier download u  HIER.
Van groot belang is dat moleneigenaren deze subsidie uitsluitend tussen 1 aug. en 21 sept. 2015 kunnen aanvragen!

Lees HIER meer over de geschiedenis van deze subsidie en maal- en draaipremieregeling.


2014 12 toekenning rijks prov.subsidies door SweetRestauratiesubsidies 2014 bekend 

Op 16 december 2014 maakte Gedeputeerde Elivira Sweet van de provincie Noord-Holland bekend dat 37 monumenten een restauratiesubsidie krijgen. Waaronder drie molens:
- de Molen van Berkhout te Egmond aan de Hoef (€ 104.272) (ook wel "de Koffiemolen" genoemd),
- strijkmolen K bij Rustenburg (Schermer) (€ 30.000)
- molen van de Zuidpolder te Edam (€ 42.992).
De restauraties moeten in 2015 worden uitgevoerd.

Meer nieuws over deze toekenningen van rijks geld via de pronvincie leest u  HIER  op de website van de provincie Noord-Holland.